E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

Dönemin Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz'ın Sunuşu

Güneydoğu Anadolu Projesi, hem finansal hem teknolojik açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi öz kaynak, emek ve deneyimleri ile gerçekleştirdiği en büyük projedir. GAP sadece fiziki büyüklükleri ile değil, içerdiği insani gelişme yaklaşımı bakımından da çağdaş bir bölgesel gelişme projesidir. Güneydoğu Anadolu Projesi hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. GAP’a yapılacak yatırımlar, 21. yüzyılda Türkiye’nin Dünya’da rekabet gücünü sağlaması ve kendine yeterliliği anlamında fayda sağlayacaktır.

27 Mayıs 2008 tarihinde Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da ilan ettiği Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı, bölgedeki vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunun artırılması için temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişimin hızlandırılması amacıyla başlatılmıştır. 2008 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi’nin başta sulamalar olmak üzere büyük bölümünün beş yıl içerisinde tamamlanması kararı alınmış, GAP Eylem Planı hazırlanmış ve ihtiyaç duyulan finansman kaynağı sağlanmıştır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, GAP Eylem Planı kapsamında yer alan 4 ana eksen, 73 eylem ve bu eylemler altında yer alan 300'den fazla proje ve faaliyetin izlenmesine yönelik sistemi oluşturmuştur. Plan kapsamındaki gelişmeler kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda üçer aylık dönemler itibariyle raporlanmakta, altı ayda bir toplanan GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi'nde görüşülmekte ve yine yılda iki kez toplanan GAP Yüksek Kurulu'nda gerekli kararlar alınmaktadır. Ayrıca, yakından takip edilen bütün bu gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

GAP Eylem Planı ile Bölge halkının refah ve gelir düzeyinin yükseltilmesi, yeni iş imkânları sağlanması ve sosyal yaşamın iyileştirmesi; sulamanın ve ürün çeşitliliğinin artırılması, öncelikle tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ile ekonominin yeniden inşa edilmesi; GAP Bölgesi’nin dev bir şantiye haline getirilmesi; yerli ve yabancı yatırımcılar için GAP Bölgesi’nin cazip hale getirilmesini hedefleyen yaklaşımımız tüm kesimlerden destek bulmaktadır. Bu gelişmeler çerçevesinde Bölge’de gözle görülür bir hareketlilik yaşanmaktadır.

2011 ve 2012 yıllarında da hız kesmeden devam edecek olan ve kalkınma tarihimiz içinde gururla anacağımız Güneydoğu Anadolu Projesi’ne katkı sağlayan ve emeği geçen herkese, şahsım ve Hükümetimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.