GAP Eylem Planı

GAP EP Tarihçesi

GAP EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI

Kasım 2007 - GAP Eylem Planı hazırlık çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı ve GAP İdaresi Başkanlığı işbirliğinde başlatılmıştır.

Kasım 2007- Şubat 2008 - Bölgedeki 9 ilde Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

27 Mayıs 2008 - GAP Eylem Planı Sayın Başbakan tarafından 27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır'da kamuoyuna açıklanmıştır.

18 Haziran 2008 - GAP Eylem Planı 18.06.2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuştur.

Haziran 2008 - GAP Eylem Planı İzleme Yönlendirme Komitesi oluşturulmuş, komitenin çalışma usul ve esasları belirlenerek GAP İdaresi web sitesinde yayımlanmıştır.

30 Ekim 2008 – 1. GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı GAP İdaresi'nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda GAP Eylem Planı uygulamalarının ilk raporu olarak hazırlanan GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2008/3) görüşülmüş ve GAP Yüksek Kurulu'na sunulacak hale getirilmiştir.

6 Kasım 2008 - 21. GAP Yüksek Kurulu Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımlarıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda gerekleştirilmiştir. Toplantıda GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2008/3) görüşülmüştür.

2 Mart 2009 - 15 Ocak 2009 tarih ve 27111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın Ankara'da bulunan merkezi Şanlıurfa'ya taşınmıştır.


10 Nisan 2009 – 2. GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı'nda Eylem Planı uygulamalarına ilişkin GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2008/4) komite üyesi kurumların üst düzey yetkilileriyle görüşülmüş ve GAP Yüksek Kurulu'na sunulacak hale getirilmiştir.

15 Nisan 2009 - 22. GAP Yüksek Kurulu Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, milletvekilleri Yahya Akman, Sabahattin Cevheri, Zülfükar İzol, Abdülkadir Emin Önen ve Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan ve kamu kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla Şanlıurfa'da düzenlenmiştir. Toplantıda, GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2008/4) görüşülmüştür.

23 Haziran 2009 – 3. GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi Ankara'da Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda GAP Eylem Planı'nın 2008 sonu durumu ve 2009 yılı uygulamaları görüşülmüştür.

18 Kasım 2009 – 4. GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2009/3) görüşülerek GAP Yüksek Kurulu öncesi son düzeltmeler yapılmıştır.

24 Kasım 2009 - 23. GAP Yüksek Kurulu Toplantısı Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tarım ve Köy işleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2009/3) görüşülmüştür.

9 Şubat 2010 - Ankara'da gerçekleştirilen 5. GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısında GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2009/4) görüşülerek 24. GAP Yüksek Kurulu öncesi son düzeltmeler yapılmıştır.

11 Şubat 2010 - 24. GAP Yüksek Kurulu Toplantısı, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Yüksek Kurul'da GAP Eylem Planı gerçekleşmeleri hakkında kurul üyelerine bilgi aktarılmış ve GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2009/4) görüşülmüştür.

16 Temmuz 2010 – 6. GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısında GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2010/2) görüşülmüştür.