GAP Eylem Planı

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Listesi

GAP Eylem Planı İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Listesi

 • İçişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
 • Sağlık Bakanlığı
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKİB)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü)
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA)
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGM)
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM)
 • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
 • T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
 • Yurt-Kur Genel Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM)
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • TEİAŞ Genel Müdürlüğü
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO)
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
 • Halk Bankası Genel Müdürlüğü
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
 • Adıyaman Valiliği
 • Batman Valiliği
 • Diyarbakır Valiliği
 • Mardin Valiliği
 • Gaziantep Valiliği
 • Kilis Valiliği
 • Siirt Valiliği
 • Şanlıurfa Valiliği
 • Şırnak Valiliği
 • Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
 • Batman Üniversitesi Rektörlüğü
 • Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
 • Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü
 • Harran Üniversitesi Rektörlüğü
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü
 • Siirt Üniversitesi Rektörlüğü
 • Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü
 • Belediyeler
 • Bölgenin Kalkınma Ajansları
 • Mahalli İdareler
 • Meslek Odaları
 • STK'lar
 • Özel Sektör
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • İhracatçı Birlikleri
 • Bankalar
 • Finans Kuruluşları
 • Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 • Türkiye Bilim Tetkik ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
 • Türkiye Yatırım ve Destek Ajansı
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • Türkiye Jokey Kulübü
 • Arap Atı Yetiştiricileri Derneği