GAP Eylem Planı

Sorumlu Kuruluşlar Listesi

GAP Eylem Planı Sorumlu Kuruluşlar Listesi

 • Maliye Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
 • Sağlık Bakanlığı
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKİB)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü)
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM)
 • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
 • T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
 • Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLHİ)
 • Yurt-Kur Genel Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM)
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • TEİAŞ Genel Müdürlüğü
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
 • Halk Bankası Genel Müdürlüğü
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
 • Adıyaman Valiliği
 • Batman Valiliği
 • Diyarbakır Valiliği
 • Mardin Valiliği
 • Gaziantep Valiliği
 • Kilis Valiliği
 • Siirt Valiliği
 • Şanlıurfa Valiliği
 • Şırnak Valiliği
 • Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
 • Batman Üniversitesi Rektörlüğü
 • Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
 • Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü
 • Harran Üniversitesi Rektörlüğü
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü
 • Siirt Üniversitesi Rektörlüğü
 • Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü
 • Belediyeler