GAP Eylem Planı

GAP EP Tarihçesi

SULAMA VE TOPLULAŞTIRMA KOORDİNASYON TOPLANTILARI

11 Kasım 2009 - GAP Eylem Planı kapsamındaki tarımsal sulama faaliyetlerinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı sulama ve toplulaştırma koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Devlet Su İşleri, Tarım Reformu ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa Tarım İl Müdürlükleri, GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı yetkilileri katılmıştır.

6 Ocak 2010 - GAP Eylem Planı kapsamında inşaatı devam eden projelerdeki sorunların görüşülerek çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantı GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü tarafından DSİ XV. Bölge Müdürlüğü ve Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

28 Ocak 2010 - GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü tarafından GAP Eylem Planı kapsamında inşaatı devam eden projelere yönelik olarak düzenlenen koordinasyon toplantısı DSİ XV. Bölge Müdürlüğü ve Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

10 Şubat 2010 - TRGM Genel Müdürlüğü ve DSİ X. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü tarafından sulama ve toplulaştırma koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

25 Şubat 2010 - TRGM ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri, DSİ XV. Bölge Müdürlüğü, ilgili Bölge ve Taşra Şube Müdürlükleri ile her iki kurumun yüklenicileri ve GAP İdaresi Bölge Müdürünün katılımı ile sulama ve toplulaştırma koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

16 Mart 2010 - Sulama ve toplulaştırma koordinasyon toplantısı, DSİ X. Bölge Müdürlüğü ve TRGM yetkilileri, her iki kurumun yüklenicileri ve sulama alanlarındaki lider çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

13 Nisan 2010 - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri XV. Bölge Müdürlüğü, Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü katılımları ile DSİ XV. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda sulama ve toplulaştırma koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda GAP Eylem Planı kapsamında inşa edilen sulama ana kanal ve şebekelerinde yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.

2 Haziran 2010 - GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü, DSİ X. Bölge Müdürlüğü, DSİ XV. Bölge Müdürlüğü, DSİ XX. Bölge Müdürlüğü ve Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımları ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda sulama ve toplulaştırma koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda GAP Eylem Planı kapsamında Devlet Su İşleri X., XV. ve XX. Bölge Müdürlüklerince inşa edilen sulama ana kanal ve şebekelerinde gerçekleştirilen ilerlemeler ve yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir. Sürecin hızlandırılmasına ve sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri belirlenmiştir.

25 Haziran 2010 - DSİ XV. Bölge Müdürlüğü, GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmalar ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, GAP Eylem Planı kapsamında Devlet Su İşleri XV. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen sulama ana kanal ve şebekelerinde yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş, sürecin hızlandırılmasına ve sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri belirlenmiştir.

14 Temmuz 2010 - DSİ XV. Bölge Müdürlüğü, Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmaların katılımı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

27 Eylül 2010 - DSİ X. Bölge Müdürlüğü, TRGM ve GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda DSİ X. Bölge sorumluluk sahalarında yürütülen sulama inşaatlarında arazi toplulaştırması, kamulaştırma ve bu kapsamda inşaatı devam eden işlerle ilgili bilgilendirme yapılmış, yaşanan problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

8 Ekim 2010 - DSİ XV. Bölge Müdürlüğü, TRGM Bölge Müdürlüğü ve GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda DSİ XV. Bölge sorumluluk sahalarında yürütülen sulama inşaatlarında arazi toplulaştırma, kamulaştırma ve bu kapsamda inşaatı devam eden işlerle ilgili son durum tartışılmıştır.

25 Ocak 2011 - Ankara'da ilgili tüm kurumlarla gerçekleştirilen GAP Eylem Planı İzleme Yönlendirme Komitesi Toplantısı'nda 25. GAP Yüksek Kurulu öncesi GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2010/4) görüşülmüştür.

12 Mart 2011 - 25. GAP Yüksek Kurulu Toplantısı, Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk'un katılımlarıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirilmiştir. Yüksek Kurul'da GAP Eylem Planı (2010/4) gerçekleşmeleri ile ilgili kurul üyelerine bilgi aktarılmıştır.