E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

GAP Eylem Planı kapsamında Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temel eksenini oluşturan sulama yatırımlarında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

2008 – Eylül 2010 döneminde;

 • Çamgazi Ovası Sulaması inşaatı (8 000 ha) tamamlanmıştır.
 • Samsat Pompa İstasyonu tamamlanarak şebekeye su verilmiştir.
 • Yukarı Harran Ana Kanalı (86 km), Yukarı Harran Ovası Şebeke İnşaatı ve 6. Kısım Sulaması tamamlanmıştır.
 • Batman Sol ve Sağ Sahil Ana Kanal inşaatları devam etmektedir.
 • Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı İnşaatı tamamlanmıştır.
 • Toplam uzunluğu 386 km olan ve 403.782 ha alana hizmet edecek üç ana kanalın inşaatına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
  • 211.075 ha alanın sulanmasına hizmet edecek 136 km uzunluğundaki Aşağı Mardin Ana Kanalı inşaatı Eylül 2008’de üç kısım halinde ihale edilmiştir. Eylül 2010 itibariyle fiziki gerçekleşme birinci kısımda % 80, ikinci kısımda % 70, üçüncü kısımda ise % 51’dir.
  • İki kısım halinde 2008 yılı sonunda ihale edilen Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanalı 94.814 ha alanın sulanmasını sağlayacak olup, 48 km uzunluğundadır. Birinci kısımda fiziki gerçekleşme % 50, ikinci kısımda % 17’dir.
  • Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması Ana Kanalı 97.893 ha alana hizmet edecektir. Ana kanal üç kısım halinde ihale edilmiş ve inşaatına başlanmıştır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi kısımlar itibariyle % 13,9, % 5,7 ve % 0,8’dir.
 • Ayrıca, toplam 253 km uzunluğunda 4 ana kanal inşaatı ihale edilmiştir.
  • Toplam 20.319 ha alana hizmet edecek 182,8 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması Ana Kanalı iki kısım halinde ihale edilmiştir. Günışık Ana Kanalı inşaatının sözleşmesi yapılmış, İkinci Kısım Ana Kanalı inşaatının ihale süreci devam etmektedir.
  • Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında 74.627 ha alana hizmet edecek toplam 70,1 km uzunluğundaki Sol Sahil ve Sağ Sahil Ana Kanal inşaatları ihale edilmiş olup, süreç devam etmektedir.
 • Batman-Silvan Projesi kapsamındaki 7 depolamadan biri olan Pamukçay depolamasının projesi yapılmış ve ihale edilmiştir. Diğer 6 depolamanın da proje yapım işleri sene başında ihale edilmiştir.
 • Kılavuzlu Sulaması, Kayacık Ovası Sulaması ve Belkıs-Nizip Pompaj Sulamasında çalışmalar yürütülmektedir.
 • Adıyaman-Göksu-Araban Projesi 2010 yılında programa alınmış ve ödeneği ayrılmıştır. Çetintepe Barajı’nın proje yapım işi ihale edilmiştir.