E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan


Değerli katılımcılar,

Değerli vatandaşarım,

  • Hazırladığı bu Eylem Planı ile,
  • Bölgelerimizin refah ve gelir düzeyini yükseltmeyi, yeni iş imkânları sağlamayı ve sosyal yaşamı iyileştirmeyi,
  • Sulamanın ve ürün çeşitliliğinin artırılmasını, öncelikle tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ile ekonominin yeniden inşa edilmesini,
  • Türkiye'yi dev bir şantiye haline getirmeyi,
  • Yatırımcılar için Türkiye'nin her Bölgesini öncelikli yatırım alanı haline getirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca aynı zamanda Teşvik politikalarını bölgesel potansiyeller dikkate alınarak yeniden şekillendiriyoruz.

Bu konudaki çalışmalar bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla tamamlanmak üzere.

İlgili sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin alınmasını müteakiben gerekli düzenlemeler kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğiz.

Yine burada önemli bir noktayı da dikkatlerinize sunmak isterim:

Bugün dünyada, Türkiye gibi yükselen piyasa ekonomilerinde 3 sektör ülkenin kalkınması, şoklara dayanıklı hale gelebilmesi, güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi için hayati önem arz etmektedir.

Bu üç sektör, tarım-gıda, enerji ve sermaye-finans 'tır.

Güneydoğu Anadolu Projesi, ilk iki sektörün, yani tarım-gıda ile bölgenin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında çok büyük atılım sağlayacaktır.

Sermaye-Finans sektörü noktasında da İstanbul'u bir uluslar arası finans merkezi haline getirme çabalarımız kararlılıkla sürüyor.

Bu eylem planı kapsamında İstanbul'da kurulacak bir Kalkınma Ajansı da yine İstanbul'un ekonomi-finans merkezi olma özelliğini destekleyecektir.

Kısacası bu eylem planının etkisi Güney Doğu Anadolu Bölgemizle sınırlı kalmayacak, tüm Türkiye'de olumlu yönde hissedilecektir.

GAP, DAP birer Türkiye projesidir.

GAP'ın tamamlanması yönündeki bu hedeflerimizin tüm kesimlerden destek bulacağına inancımız artıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi'ni kalkınma tarihimiz içinde gururla anacağımızdan ve diğer ülkelerin de bu uygulamayı örnek alacağından hiç şüphem yok.

GAP'ın temellerinin atıldığı o ilk günlerden bugüne, kat edilen tüm aşamalarda çalışan siyasilerinden, bürokratından, teknokratına, mimarından, mühendisine, işçisinden, çiftçisinden, uzmanına emeği geçen herkese bu vesileyle şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.