E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

GAP Bölgesi Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi çalışmaları devam ediyor...

GAP ORGANİK TARIM KÜME GELİŞTİRME PROJESİ

GO GAP Organik Yol Haritası Geliştirme Ekibi:
Ekip Lideri Conrad Thimm
Değer Zinciri uzmanı Christoph Arndt
Organik Ticaret Uzmanı Elisabeth Rüegg
Organik Tarım Uzmanı Fethiye Özberk
Organik Gıda Uzmanı Atila Ertem
Organik Tekstil Uzmanı Mehmet Günak
Proje Sorumlusu Aslı Gargılı Kühl
Proje Sorumlusu Zeynep Büker AlyanakGAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi, 2012 GAP Eylem Planında "Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi" stratejik gelişme ekseni içinde Tarım başlığı altında yer alan 7.2 eylem numaralı "Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır." eylemi çerçevesinde uygulamaya konan bir projedir.

Proje ile Neyi Amaçlıyoruz?

Proje, organik tarım alanında başta Şanlıurfa olmak üzere GAP illerinde yürütülecek küme geliştirme çalışması ile Bölge'nin tarımsal potansiyellerinin değerlendirilmesi ve organik gıda, organik içecek ve organik tekstil sektörlerinin daha rekabetçi bir konuma gelmesini hedeflemektedir.

Proje Ne Kadar Sürecek?

Projenin süresi 4 yıl olup 2009 yılında fizibilite çalışmaları ile başlayan projenin 2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Projeden Ne Bekliyoruz?

Projenin beklenen ekonomik faydaları; organik gıda ve içecek ihracatında artış, organik tekstil ve giyim malzemeleri ihracatında artış, imalat sanayinde istihdam artışı, hizmet sektöründe istihdam artışıdır.

Projenin beklenen sosyal faydaları ise çevreye duyarlı üretim, karbon salınımında düşüklük, toprak ve su kaynaklarına olumsuz etkilerin azalması, insan sağlığına olumsuz etkilerin azalması, imalat ve hizmet sektöründe istihdam artışıdır.

Projeyi Nasıl Yapacağız?

Proje beş bileşenden oluşmaktadır:

  • Bileşen 1 : Organik Tarım Küme Geliştirme Faaliyetleri
  • Bileşen 2 : Pilot Uygulamalar ve Demonstrasyon Çalışmaları
  • Bileşen 3 : Markalaşma, Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
  • Bileşen 4 : Organik Tarım Bilgi ve Yenilikçilik Merkezi
  • Bileşen 5 : Kurumsal Kapasite Geliştirme

Proje kapsamında öncelikle tüm GAP Bölgesinin organik tarım küme haritası çıkarılacak ve buna bağlı olarak küme eylem planı ortaya konacaktır. Bu çerçevede pilot projeler ve demonstrasyon çalışmaları ve yoğun eğitim programları uygulanacaktır.

Bu projenin en önemli çıktılarından biri de kurulması planlanan Organik Tarım Bilgi ve Yenilikçilik Merkezi olacaktır. Bölgemizin organik tarım ile ilgili bilgi, danışmanlık ve eğitim açığını kapatmasını beklediğimiz bu merkez ilgili tüm kuruluşların desteği ve yönlendirmesi ile gelişecek ve proje sonrası da hizmet verecektir.

Projeyi Nerede Uygulayacağız?

Proje tüm GAP illerinde uygulanacaktır ve Şanlıurfa'dan sevk ve idare edilecektir.

Projeyi Kiminle Yapacağız?

Üreticilerimiz, KOBİler, ilgili firma ve sivil toplum kuruluşları, üniversite ve araştırma kurumları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları projenin hedef grubunu oluşturacaktır.

Projenin başarısı bu paydaşlar arasındaki sıkı işbirliği ve iletişime bağlıdır.

KÜME GELİŞTİRME NEDİR?

Kümelenme, aynı bölgede ve aynı iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, aralarında ticari ilişki bulunan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların (üniversiteler, kamu kuruluşları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb) bir araya geldikleri örgütlenme modelleridir.

Kümelenmenin bilinen ve ispatlanan faydaları arasında, yenilik faaliyetini destekleyerek yeniliğin ticarileşmesini kolaylaştırması, verimliliği ve istihdamı artırması, "rekabet ve işbirliği" olanağını sağlaması bulunmaktadır.

Ayrıca, kümelenme, araştırma enstitüleri, tedarikçiler ve deneyimli-yetenekli yöneticilerden oluşan bir havuz meydana getirmekte, böylece bilginin ortaya çıkmasını sağlayarak ve yerel kaynaklar sayesinde bilimsel araştırmaya fırsat tanıyarak yenilikçiliği hızlandırmaktadır.

ORGANİK TARIM İSTATİSTİKLERİ

Dünyada Organik Tarım:

2008 verilerine göre:
Dünyada organik tarım yapılan alan yaklaşık 35 milyon hektardır. Bu alanda yaklaşık 1.4 milyon çiftçi organik tarım yapmaktadır. Dünyada organik ürün pazarı 2008 yılında 50 milyar dolara ulaşmıştır. Organik ürünlerin büyük bölümü başta Kuzey Amerika olmak üzere Avrupa'da tüketilmektedir.

Türkiye'de Organik Tarım:

Yıllar Çiftçi Sayısı Toplam Üretim Alanı(ha) Üretim (ton)
2002 12.428 89.827 310.125
2003 14.798 113.621 323.981
2004 12.806 209.573 378.803
2005 14.401 203.811 421.934
2006 14.256 192.789 458.095
2007 16.276 174.283 568.128
2008 14.926 166.883 530.225
2009 35.565 501.641 983.715

Kaynak : TKB

GAP'ta Organik Tarım:

2009 üretim miktarları:

İl Çiftçi sayısı Toplam üretim alanı (ha) Üretim (ton)
Adıyaman 52 2.256,76 6.559,81
Batman 6 338,69 1.519,76
Diyarbakır 28 356,48 777,41
Gaziantep 68 3.524,39 4.575,18
Mardin 35 1.450,41 8.954,58
Şanlıurfa 27 2.123,02 10.383,82
Toplam 216 9.729,75 32.770,56

Kaynak : TKB

GAP organik tarım küme geliştirme projesi toplantıları için tıklayınız.