E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan

Değerli kardeşlerim,

Fakat biz halkımızı herhangi bir ayrıma tabi tutmadan seviyoruz.Türkiye türküyle, kürdüyle , lazıyla, çerkeziyle, boşnağıyla, gürcüsüyle, arnavutuyla aklınaıza ne gelirse .. Biz kimseyi bir etnik ayrımcılığa tabi tutarak değil yaradılanı yaratandan dolayı seviyoruz biraz öncede ifade ettiğim gibi bizim ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Bu anayasal vatandaşlık bizi birleştiren bir anlayıştır. Bunu hep birlikte yakalamak ve bunu hep birlikte güçlü kılmak durumundayız.

Kalkınma fırsatlarını tüm ülke sathına yaymak, kalkınmanın ve refahın nimetlerini de eşit ve adil şekilde dağıtmak zorundayız.

İşte bugün de, geç kalınmış, ihmal edilmiş bu bölgesel kalkınma mücadelemizin meşalesini yakmak üzere burada, Diyarbakır'da toplanmış bulunuyoruz

60. hükümeti kurduktan hemen sonra Başbakan Yardımcım Nazım Erken beyi bölgeye gönderdim. Bölgede GAP idaresiyle birlikte yoğun çalışmalar yaptılar. İl Milletvekilleri , Valiler Belediye Başkanları ve tabi bu işe katkıda bulunmak isteyenlerle bu çalışmalar yürütüldü.

Burada açıklayacağımız projeler kuşkusuz bütün Türkiye içindir.

Değerli katılımcılar,

Ülkemizin her bölgesine, her iline, acil ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle eğitim, sağlık, adalet, sosyal yardımlar, ulaşım noktasında önemli hizmetler kazandırdık.

Önümüzdeki dönemde, bölgelerimizin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için uygulanacak iki önemli uygulamayı başlatıyoruz.

Bunlardan biri Kalkınma Ajansları, diğeri de Cazibe Merkezleri Programıdır.

Bu iki uygulama, bölgelerimizin yerel dinamiklerini ve potansiyellerini harekete geçirecektir, bölgeler arası farkların kapatılmasına destek sağlayacaktır.

Adana ve Mersin illerini içine alan Çukurova bölgesi ile İzmir ilinde pilot Kalkınma Ajanslarını faaliyete geçirdik.

Tüm bölgelerimizde yerel yönetimler, STK'lar, üniversiteler ve KOBİ'lerin projelerine destek sağlamak üzere her yıl Kalkınma Ajanslarına yaklaşık 850 trilyon büyüklüğünde bir kaynak tahsis ediyoruz.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Erzurum, Konya, Samsun ve Van bölgelerinin kalkınma ajansları bu yıl içinde kurulup faaliyete başlıyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölgesel gelişmesi için liderliğini yapacak motor kentler ve hatta metropoller oluşturacağız.

Bunun için "Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı"nı uyguluyoruz.

Cazibe Merkezleri Programı ile, göç bölge içine yönlendirilecek, hatta göç etmiş olanlar yeniden kendi illerine kendi bölgelerine inanıyorum ki bu cazibe merkezleri cezp ettirecektir. Mevcut potansiyeller ve lokomotif sektörler kullanılarak bu merkezlerden yakın çevrelerine yayılan bir kalkınma hamlesi başlatılacak.

Cazibe Merkezleri Programının ilk uygulamasına da GAP Eylem Planı çerçevesinde 2008 yılında Diyarbakır ' dan başlıyoruz.