E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan


Değerli kardeşlerim,

Türkiye son dönemde demokratikleşme alanında önemli gelişmeler yaşadı.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasından, Dernekler kanununa, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunundan Ceza Muhakemeleri Usulü kanununa kadar çok geniş alanda değişim dönüşüm yaşadık.

Terörle Mücadele Yasasının 8. maddesi "düşünce ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi" için yürürlükten kaldırıldı, 312. maddeyi değiştirdik.

Nüfus Yasası'ndaki değişiklikle, isim koyma konusundaki kriterler yeniden düzenlenerek, farklı kültürlere ve örf-adetlere sahip bireylerin özel hayatlarına ve aile hayatlarına ilişkin özgürlükler korundu.

Temel hak ve özgürlükler alanında ciddi gelişmeler kaydettik.

Farklı dil ve lehçelerde özel kurslar açılmasından gazete ve dergi yayıncılığına, kaset ve cd'ler hazırlanmasına kadar sosyo-kültürel hayata ait önemli düzenlemeler yaptık.

2002 yılında 3984 Sayılı Yasa ile TRT'nin farklı dil ve lehçelerde yayın yapması mümkün oldu.

TRT, ilk olarak 2004 yılında, Avrupa Birliği'ne uyum için yapılan düzenlemeler çerçevesinde, TRT 3 ekranlarından Kürtçe, Zazaca, Boşnakça, Arapça ve Çerkezce yayına başladı.

İlk etapta sadece kamu televizyonlarına verilen 'yerel dil ve lehçelerde yayın yapma' hakkını 2005 yılında özel kuruluşlara da verdik.

TRT 3 ile başlayan uygulamaya özel kuruluşlardan Diyarbakır'dan yerel yayın yapan Gün TV ve Söz TV katıldı.

Her iki kanal TRT'nin uyduğu yayın süresi ve içerikte Kürtçe yayına başladı.

Ulusal veya bölgesel kanallarda yayın yapmak için RTÜK'e başvuran kuruluş olmadı.

Haftada 2.5 saat olan yayın süresini yeni bir düzenlemeyle ele alıyoruz.

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan TRT yasasıyla farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması için bir kanalı tahsis edeceğiz.

Demokratikleşme, çağdaş hukuk devleti normlarının geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi her daim devam etmesi gereken bir durumdur.

"Önce İnsan" anlayışıyla hareket eden, bireyi devlete önceleyen hükümetimiz, demokratikleşme sürecini aynı kararlılıkla sürdürmekte, insanımızın her alanda yaşam standardını geliştirmekte kararlıdır.

Bu bölgelerimizde özellikle sivil inisiyatiflerin gelişmesi, sivil toplum örgütlerinin güç bulması, bireysel girişimcilik ruhunun güçlenmesi öncelikli arzumuzdur.