E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

Kalkınama Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan bölgede kalkınmanın önündeki engelin terör olayları olduğunu söyledi.

Terör bitince, kalkınma 3 kat yükselecek

DİYARBAKIR (İHA) - Kalkınma Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2010 yılı fiyatlarıyla 42 milyar lira finansman ihtiyacı bulunan Güneydoğu Anadolu Proje-si'nde (GAP) 2010 yılı sonuna kadar 33,7 milyar lira harcandığım, böylece nakdi gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığım söyledi.

Kalkınma Bakam Yardımcısı Mehmet Ceylan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İlhan Karakoyun ile birlikte GAP'm son durumu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Çeşitli açılışlar ve incelemeler için Diyarbakır'a gelen Mehmet Ceylan, 2008 yılında hazırladıkları eylem plam ile GAP'a ayrılan ödeneği iki katma çıkardıklarım belirterek, "Daha önce kamu yatırımlarının yüzde 7'sini alan proje artık ylizde 14'ünü alıyor. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında kamu kaynaklarından bölgenin aldığı pay yüzde 50 daha fazla" diye konuştu.

2010 yılı fiyatlarıyla 42 milyar lira finansman ihtiyacı bulunan GAP'ta 2010 yılı sonuna kadar 33,7 milyar lira harcandığım, böylece nakdi gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını belirten Ceylan, bölgede 10 hidroelektrik santralin tamamlandığım, enerji yatırımlarında yüzde 74'e ulaşıldığım ifade etti. Ceylan, 2011 yılı Ekim sonuna kadar bu santrallerden 351,5 milyar kilovat saat elektrik elde edildiğini, bunun da yaklaşık değerinin 21,1 milyar dolan bulduğunu anlattı.

GAP'ta tamamlanan baraj sayısının 15'e ulaştığım vurgulayan Ceylan, GAP'ta sulamaya açılan tarım arazisinin ise 340 bin 535 hektarı bulduğunu, fiziki olarak sulama projelerinin yüzde 18,7'si-nin işletilmekte olduğunu kaydetti. Bölgedeki 9 ilin Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu barındırdığını, toprakta da bu oranın aym olduğunu ifade eden Ceylan, sulanabilir arazi bakımından ise yüzde 20 gibi büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Su kaynaklarının yüzde 27'sinin de yine bölgede bulunduğunu anlatan Ceylan, "Yatırımlarla birlikte bölgedeki göç hareketleri de azaldığı. Ayrıca istihdam artışma da bölge daha yüksek oranda katıldı" dedi.

Ceylan, 2010 yılında gerçekleşen istihdam rakamlarındaki artıştan GAP bölgesinin yüzde 16,5 oranında pay aldığına dikkat çekti. Mehmet Ceylan böylece, bölgede işsizlik oranının yüzde 17,4'ten yüzde 12,4'e çekilmiş olduğunu kaydetti. Önceki yıllarda ihracatı 1 milyar doları bulmayan ve cari açık veren GAP bölgesinin şimdilerde ihracatının 5 milyar doları geçtiğini ve cari fazla verdiğini dile getiren Ceylan, 2008 yılında uygulanmaya başlayan eylem planında 300'ün üzerinde proje ve faaliyet bulunduğunu vurguladı. Mehmet Ceylan söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008-2012 döneminde 2008 yılı fiyatlarıyla toplam 26,7 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bu tutarın 4,9 milyar liralık kısmının merkezi bütçe dışından karşılandığını anlattı. 1990-2007 dönemi itibariyle GAP bölgesindeki yatırımlara kamu kaynaklarından yılda ortalama yüzde 7 pay ayrıldığını hatırlatan Ceylan, 2008 yılında sağlanan ek kaynakla bu oramn yüzde 12'ye yükseltildiğini, 2009 yılında bölgedeki yatırımlara 3,1 milyar lira, 2010 yılında 4 milyar lira, bu yıl ise 4,3 milyar lira kaynak aktarıldığını, bu rakamın önümüzdeki yıl 5 milyar lira civarında öngörüldüğünü belirtti.

Ceylan konuşmasmın sonunda bölgede yaşanan terör olaylarına da değinerek, "Arkadaşlar biliyorsunuz bölgede bazı terör olayları cereyan etmektedir. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki en kısa zamanda bu terör olaylarının bitmesiyle bu bölgedeki kalkınma hızlanacak, 3 katına çıkacaktır" dedi.

Mayınlı arazilerin temizlenmesi konusunda soruya ise Ceylan, "Mayınlı araziler 2014 yılma kadar temizlenmiş olacaktır. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekli çalışmayı yürütüyor" şeklinde cevap verdi.