E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan


3'ünce eksen, Altyapının İyileştirilmesi

Bu kapsamda:

 • Sulama projeleri hızlandırılarak, GAP'ta yer alan 1,8 milyon hektarlık nihai sulama hedefinin 1,06 milyon hektarlık kısmı 2012 yılına kadar tamamlanacak,
 • Cizre ve Silvan Barajları için adım attık hızla inşa edilecek,

Bölgede GAP, DAP ve KOP 'da il adım olarak sulamada açık sistemden kapalı sisteme geçiyoruz. Tabi burada bir durum daha var onu sizlere anlatayım. Oda şu; gerek Güney Doğu Anadolu'da gerek Doğu Anadolu'da gerek Konya Ovası projesinde ilk etap da atacağımız adımlar sulama sistemlerin de açık kanalet sistemini kaldırıyoruz. Bundan sonra kapalı sisteme geçiyoruz ve artık yağmurlamaya, damlamayı benim ülkem inşallah GAP' da, DAP' da, KOP' da görecek. Çünkü bildiğimiz gibi su artık bizler için düne göre bugün çok daha fazla önem arz ediyor. Ve bir söz var " su akar Türk bakar " diye, inşallah bundan sonra su akıp Türk bakmayacak ya Türk onu bütün milletine kazandıracak ve enteresan olan ne biliyor musunuz? Bakınız inşallah kapalı sistemle bu sulama alt yapısını oluşturacağız yağmurlama, damlama sistemleriyle de topraklarımızı sulayacağız. Bununla neyi önleyeceğiz. Bununla tuzlanmayı önleyeceğiz. Tuzlanma olmayacak toprağımız inşallah çatlamayacak ve ne kadar ne kadar ihtiyacı varsa o kadar suyu alacak ve verim artıracak. Burada bilişim teknolojisini devreye sokuyoruz. Bilişim teknolojisiyle birlikte artık hangi saat de nerede nasıl sulama olacak hangi miktarda olacak bütün bunlar bu sistemin içerisinde yer alıyor ve Türkiye bu sisteme geçiyor. Burada çok ciddi bir kazanım oluyor.

 • Bölge ulaştırma ve lojistik hizmetleri güçlendirilecek, karayolu altyapı iyileştirme yatırımlarına hız verilecek ve hava ulaşımı altyapısı uluslararası bağlantılar da dikkate alınarak güçlendirilecek,
 • Örneğin Batman Havaalanı terminal binasını tamamlıyoruz. Batman havaalanına yeni bir terminal binası yapmayı planlıyoruz.
 • GAP Uluslar arası havaalanının eksik tesislerini tamamlıyoruz.
 • Doğalgaz ve elektrik iletim ve dağıtım altyapıları iyileştirilecek, elektrik şebekeleri yenilenecek, hatlar rehabilite edilecek, yeni şehir elektrik şebekeleri ve diğer tesisler yapılacak,

Sevgili Vatandaşlarım,

 • Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve diğer ortak sanayi ve ticaret altyapıları güçlendirilecek, sınır ticaretini kolaylaştırıcı altyapı geliştirilecek, sınır ticaretini kolaylaştırıcı altyapıyı oluşturuluyor. Sınır ticaret bölgeleri kurulacak.Bu Bakanlar kurulunda imzaya açıldı.
 • Bölgede konut ihtiyacının karşılanması ve kent merkezlerinde yapı kalitesinin artırılması amacıyla faaliyetler yoğunlaştırılacak,
 • İçmesuyu, atık su ve katı atık altyapısı geliştirilecektir.

Dördüncü eksen olan Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi gelişme ekseni kapsamında ise,

 • 2008 yılının ikinci yarısında Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde bölgenin bütün illerine hizmet edecek 3 adet Kalkınma Ajansı kurulacak,
 • Bölgede mahalli idarelerin kalkınma ve hizmet verme konusundaki etkinlik ve imkanları artırılacak,
 • Kalkınma amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın gelişimi desteklenecek, bölgenin sosyal ve kurumsal sermayesi güçlendirilecek,
 • GAP Eylem Planının başarıyla uygulanabilmesi için gerekli olan izleme-değerlendirme ve koordinasyon görevinin yürütülebilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. Ve GAP İdaresi Ankara'dan Bölgeye taşınacaktır.

GAP Eylem Planı'nın uygulanmasında koordinasyondan sorumlu kuruluş GAP Bölge Kalkınma İdaresi'dir.

GAP İdaresi, kurumların eylemleri için hazırladıkları iş planları çerçevesinde sürekli uygulama-izleme-değerlendirme sistemi oluşturacaktır.

GAP İdaresi, her üç (3) ayda bir izleme raporu hazırlayarak GAP Yüksek Kurulu'na sunacaktır. GAP Yüksek Kurulu, GAP Eylem Planı ile ilgili gelişmeler hususunda Bakanlar Kurulu ve basını bilgilendirecektir. İşin takibi için bu konu önem arz etmektedir.