E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan

Eylem Planımızda yer alan 2'inci Eksen ise Sosyal Gelişmenin Sağlanması.

Bu Kapsamda;

 • Bütün eğitim kademelerinde fiziki ve beşeri altyapı geliştirilecek ve fırsat eşitliği artırılacak.
 • Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacak.
 • Zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacak.
 • Örneğin Diyarbakır'da derslik başına 48 öğrenci düşecek, 1.865 adet yeni derslik yapılacak ve 9 bin 43 öğrenci okullara kazandırılacak.
 • Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'a çıkarılacak.
 • Pansiyonların kapasitesi artırılacak.
 • Batman'da 970; Diyarbakır'da 4 bin 314; Gaziantep'te 4 bin 619; Mardin'de 2 bin 618; Şanlıurfa'da 5 bin 567 ve Şırnak'ta 1.372 öğrenci kapasitesi karşılanacak.
 • Bölgedeki tüm illerimizdeki üniversitelerin fiziki ve beşeri altyapısını güçlendiriyoruz.
 • Yine sadece bir örnek vermek gerekirse, Kilis'te Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerini tamamlıyoruz. Merkezi yemekhane, kütüphane ve hizmet binası yapıyoruz. 104 öğretim elemanı ihtiyacını karşılıyoruz ve ek 1.887 öğrenci için kapasite oluşturuyoruz.
 • Adıyaman, Batman, Kilis, Mardin ve Siirt'te 2009-2012 arasında yaklaşık biner kişilik öğrenci yurdu yapıyoruz.
 • Vatandaşlarımıza götürülen sağlık hizmetleri iyileştirilecek ve bölgenin temel sağlık göstergelerinin ülke ortalamasına yaklaşması sağlanacak.
 • GAP illerinde hastanelerde koğuş sisteminden 1-3 kişilik oda sistemine geçeceğiz.
 • 10 bin nüfusa düşen hasta yatağı sayısını 20'ye çıkaracağız.
 • İllerimizdeki ambulans sayılarını artırıyoruz.
 • İstihdamın artırılması amacıyla; meslek edindirme, beceri kazandırma ve kişilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, İŞKUR'un yerel düzeydeki kurumsal kapasitesi geliştirilecek.
 • Kadınların, yaşlıların, gençlerin, çocukların ve özürlülerin yaşam kaliteleri ve sosyal durumları iyileştirilecek.
 • Spor, kültür ve sanat alanlarında bölgedeki tesis ihtiyacı giderilecek, mevcut tesislerin fizikî durumları iyileştirilecektir.

Değerli Kardeşlerim,

Dün de Bakan arkadaşlarımla görüştüm. Diyarbakır stadı, Diyarbakır kapalı spor salonu aynı şekilde bölgedeki diğer illerdeki stat ve kapalı spor salonlarının ihtiyaçları süratle ele alınacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. Yani buralarda batıdaki illerdeki imkanlara kavuşacaktır.