E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

GAP'ta nakdi gerçekleşme yüzde 80'e ulaştı.

Yatırımlarla birlikte bölgedeki göç hareketlerinin de azaldığını söyleyen Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, istihdam artışına da bölgenin daha yüksek oranda katıldığmı bildirdi.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan. 2010 yılı fiyatlarıyla 42 milyar lira finansman ihtiyacı bulunan Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) 2010 yılı sonuna kadar 33,7 milyar lira harcandığını, böylece nakdi gerçekleşmenin yiizde 80'e ulaştığını bildirdi.

Çeşitli açılışlar ve incelemeler için Diyarbakır'a gelen Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2008 yılında hazırladıkları eylem planı ile GAP'a ayrılan ödeneği iki katına çıkardıklarını belirterek, "Daha önce kamu yatırımlarının yüzde 7'sini alan proje artık yüzde 14'ünü alıyor. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında kamu kaynaklarından bölgenin aldığı pay yüzde 50 daha fazla'" diye konuştu. Bölgede 10 hidroelektrik santralin tamamlandığını, enerji yatırımlarında yiizde 74 e ulaşıldığım ifade eden Ceylan, 2011 yılı Ekim sonuna kadar bu santrallerden 351,5 milyar kilovat-saat elektrik elde edildiğini, bunun da yaklaşık değerinin 21,1 milyar doları bulduğunu anlattı.

GAP'ta tamamlanan baraj sayısının ise 15'e ulaştığını vurgulayan Ceylan, GAP'ta sulamaya açılan tarım arazisinin ise 340 bin 535 hektarı bulduğunu, fiziki olarak sulama projelerinin yüzde 18,7'sinin işletilmekte olduğunu kaydetti. Bölgedeki 9 ilin Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu barındırdığını, toprakta da bu oranın avnı olduğunu ifade eden Ceylan, sulanabilir arazi bakımından ise yüzde 20 gibi büyük bu potansiyele sahip olduğunu ayrıca su kaynaklarının yüzde 27'sinin de yine bölgede bulunduğu bildirdi.

Yatırımlarla birlikte bölgedeki göç hareketlerinin de azaldığını vurgulayan Mehmet Ceylan, istihdam artışına da bölgenin daha yüksek oranda katıldığını bildirdi. Ceylan, 2010 yılında gerçekleşen istihdam rakamlarındaki artıştan GAP bölgesinin yüzde 16,5 oranında pay aklığına dikkat çekti. Mehmet Ceylan böylece, bölgede işsizlik oranımn yüzde 17,4'ten yüzde 12,4'e çekilmiş olduğunu kaydetti. Önceki yıllarda ihracatı 1 milyar doları bulmayan ve cari açık veren GAP bölgesinin şimdilerde ihracatının 5 milyar doları geçtiğini ve cari fazla verdiğini anlattı. Ceylan, 2008 yılında uygulanmaya başlayan eylem planında 300 un üzerinde proje ve faaliyet bulunduğunu vurguladı. Mehmet Ceylan söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008-2012 döneminde 2008 yılı fiyatlarıyla toplam 26,7 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bu tutarın 4,9 milyar liralık kısmının merkezi bütçe dışından karşılandığım anlattı.

1990-2007 dönemi itibariyle GAP bölgesindeki yatırımlara kamu kaynaklarından yılda ortalama yüzde 7 pay ayrıldığını hatırlatan Ceylan, 2008 yılında sağlanan ek kaynakla bu oranın yüzde 12'ye yükseltildiğini, 2009 yılında bölgedeki yatırımlara 3,1 milyar lira, 2010 yılında 4 milyar lira. bu yıl ise 4,3 milyar lira kaynak aktarıldığını, bu rakamın önümüzdeki yıl 5 milyar lira civarında öngörüldüğünü bildirdi. (Diyarbakır.aa)