E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan


Değerli katılımcılar,

Eylem Planı'ndaki 4 gelişme ekseni altında toplam 73 ana eylem bulunuyor.

Ben burada sizlere sadece ana başlıklarıyla ve bir kaç örnekle eylemleri ve yapılacak işlemleri özetleyeceğim.

Her ilimizde tek tek, hangi tarih aralığında neler yapılacağı, hangi kurumun bu işleri yapacağı, hangi kurumla işbirliği yapılacağı Eylem Planı'nda açıkça belirtilmiştir.

Eylem Planımız zaten kitap olarak bütün Türkiye'de ilgili ve yetkili yerlere dağıtılacak.

GAP Eylem Planı'nda 4 stratejik hedef bulunuyor:

Dört ana hedef. Bu hedeflerin takibi sıkı sıkıya takip suretiyle başta Başbakan Yardımcım Nazım Erken olmak üzere devam edecektir.

 • Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal Gelişmenin Sağlanması,
 • Altyapının Geliştirilmesi,
 • Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bu 4 ana eksen altında ana başlıklar ve iller itibarıyla eylemler yer alıyor.

Şimdi sizlere, bu 4 ana başlık altında topladığımız, 2012 yılına kadar yapmayı hedeflediğimiz işlemleri özet olarak aktarmak istiyorum:

Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi gelişme ekseni kapsamında;

 • Öncelikle, 2008'de Diyarbakır'da, 2009 yılında da Gaziantep ve Şanlıurfa'da Cazibe Merkezleri oluşturuyoruz.
 • Teşvik politikalarını bölgesel potansiyellere uygun olarak yeniden şekillendiriyoruz. Buna bölgesel teşvik, sektörel ve proje bazlı teşvik ilave edilecek.
 • KOBİ'lere önemli destekler sağlıyoruz.
 • Bütün GAP illerinde Ziraat Bankası tarafından ticari kredilerin kullanımını artırıyoruz.
 • Yine Ziraat Bankası'nın bölgede uygulanan sübvansiyonlu kredilerini yaygınlaştırıyoruz.
 • Bölgedeki bütün illerimizde yatırım projelerini destekliyoruz. Örneğin Batman'da 30 işletmeye 4 trilyon tutarında yeni yatırım desteği veriyoruz.
 • Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi, Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi bünyesinde teknoparklar kurulacak veya geliştirilecek.
 • Bölgenin doğal ve kültürel varlıkları geliştirilecek, turizm altyapısı iyileştirilecek, turizm çeşitlendirilecek ve çekim merkezleri oluşturulacak.
 • Örneğin, Adıyaman'ın değişik yerlerinde 10 eski eserin onarımını gerçekleştireceğiz.
 • Batman'da, lütfen buraya dikkat edelim. Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma ve Kazı Kurtarma Projesi'ni süratle bitireceğiz.

  Bunu biliyorsunuz istismar edenler var. Hasankeyf yok oldu yok oluyor diyenler var. Dürüst davranmıyorlar. Doğru konuşmuyorlar. Hasankeyf'i yok edecek kadar vatana ihanet içinde değiliz, olamayız. Tam aksine Cumhuriyet tarihinde dönemimizde kültürel eserlerine bizim kadar sahip çıkan bir başka iktidar gelmemiştir. İddiayla söylüyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın renevasyon ve restorasyon çalışmaları 3500'ü aşmıştır. Bu hiçbir zaman olmadı. Türkiye'nin her yerine damgamızı vurduk.
 • Halfeti'de Eko Turizm Projesi'ni gerçekleştireceğiz.
 • Kilis'te Ravanda Kalesi'nin, Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin, Diyarbakır'da surların onarımını tamamlayacağız.
 • Bunlar burada kısaca aktardığım sadece bir kaç örnek.
  • Tarımsal işletmelere destek sağlanacak, tarımsal örgütlenmeler özendirilecek ve organik tarım faaliyetleri yaygınlaştırılacak, mayınlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılacak.
 • Yine sadece bir kaç örnek vermek istiyorum:
 • Adıyaman'da 12 bin 900 hektar alanda erozyon kontrölü yapacağız.
 • Batman'da 50 bin hektar alanda orman kadastro çalışması yapıyoruz.
 • Şanlıurfa'da 24 milyon 351 bin adet fidan üretiyoruz.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı yaygınlaştırıyoruz.
 • Maliye Bakanlığımızın sorumluluğunda Kilis, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerimizde sınır boyunca uzanan 30 bin hektarlık mayınlı araziyi temizleyerek organik tarıma açıyoruz.