E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

Tarihi yapılar onarıldı.

Sedat ATİLLA ŞANLIURFA(İLKHABER) - Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Tüysüz 'Tarihimize sahip çıkıyoruz.'dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 11 bin 500 yıllık tarihi geçmişi ile dünyanın en eski kenti olan Şanlıurfa'nın tarihi yapılarını yeniden canlandırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, GAP Eylem Planı çerçevesinde Şanlıurfa'daki tarihi yapıları restore etti. Türkiye Genelinde tarihi yapıları onararak kültür yaşamına kazandıran Vakıflar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da onarımına kısa bir süre önce başladığı tarihi yapıların restoresini tamamladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne deneyimli bürokrat Müslüm Tüysüz'ün atanmasının ardından, Şanlıurfa'da çağ atlayan kurum Şanlıurfa'nın tarihi yapılarına el attı. Konu ile ilgili açıklama yapan Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Tüysüz Vakıflar Genel Müdürlüğünün ülke içinde ve dışındaki bütün vakıf eserlerine sahip çıktığını belirterek restorasyon hamlesinin bu kadarla sınırlı kalmayacağını yeni restorasyon projelerinin kısa bir süre sonra hayat geçirileceğini ifade etti. Vakıflar Bölge Müdürü Tüysüz, Şanlıurfa ilindeki vakıf eserlerini onararak bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve günümüz insanın daha sağlıklı bir şekilde bu eserlerden faydalanması için yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydederek Restorasyonu bitirilen tarihi yapılarla ilgili bilgi verdi. Bölge Müdürü Tüysüz restorasyonu biten yapılarla ilgili olan açıklamasında şunları söyledi:

Şanlıurfa Merkez Ulu Camii

Yıldız Meydanında bulunan Camiinin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Eski yapıya ait avlu duvarları, sütunlar, sütun başlıkları ve saat kulesi halen mevcuttur. Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bu yüzden kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. 1170-1175 yıllarında Zengiler döneminde Nurettin Zengi tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabelere göre Ulu Camii; 1684, 1779, 1780 ve 1870 tarihlerinde onarım görmüştür. Camii restorasyonu ile beraber 1191 yılında inşa edilen Eyyubi Medresesi de restore edilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 29/06/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları yaklaşık 1.011.000,00 TL harcanarak 05/10/2011 tarihinde tamamlanmıştır.

Şanlıurfa Merkez Hüseyin Paşa (Kara Meydan) Camii

Kara Meydan mevkiindedir. Cami mekânına giriş kapısı üzerindeki şair Zahir tarafından yazılmış H.1142/M.1729 tarihli kitabede caminin Ali Paşa tarafından onarıldığı yazılıdır. Yusuf oğlu Darendeli Hüseyin Paşa H.1141/M.1728 tarihli vakfiyesinde; "Medine-i Ruha'da Kara Meydan nam mahalde bina ve tamir eylediğim camii şerife" cümlesiyle bu camiyi kendisinin bina ve tamir ettiğini söylemektedir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27/08/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları yaklaşık 170.000,00 TL harcanarak 28/06/2011 tarihinde tamamlanmıştır.

Şanlıurfa Merkez Selahaddin Eyyubi Camii

Şanlıurfa'da Vali Fuat Bey Caddesi'nde (Yeniyol) bulunan bu caminin yerinde 457 yılında yaptırılan Aziz Youhanna (Vaftizci Yahya) Kilisesi bulunuyordu. Selahattin Eyyubi döneminde kısa bir süre cami olarak kullanılmıştır. XIX yüzyılın ortalarında, burada bulunan eski kilisenin üzerine bugünkü yapı inşa edilmiştir. Dönemi itibarı ile bölgedeki en büyük kilise olması dolayısıyla katedral olarak da adlandırılmıştır. Yapı uzun yıllar harap durumda kalmış ve bir ara elektrik santrali olarak kullanılmıştır. 28 Mayıs 1993'te onarımı yapılarak ibadete açılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 02/07/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları daha sonra camii müştemilatımda kapsayacak şekilde genişletilerek devam etmiş ve yaklaşık 1.950.000,00 TL harcanarak 30/12/2011 tarihinde tamamlanmıştır.

Şanlıurfa Merkez Hızanoğlu Camii

Pınarbaşı Mahallesi Hızanoğlu sokaktadır. Camiin inşa kitabesi olmayıp, mevcut kitabeler onarım devirlerine aittir. 1523 tahririnde adının geçmesi caminin bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir. Caminin avlu kapısı ve iç mekânına giriş kapısı üzerindeki manzum kitabelerde H.1142/M.1729 tarihinde Hacı Halil Ağa tarafından caminin onarıldığı yazılıdır. Minare kaidesinin batı tarafındaki şair Zahir tarafından yazılmış kitabede isim olmayıp, ebced hesabı ile H.1142/M.1729 tarihi düşülmüştür.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27/08/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları yaklaşık 560.000,00 TL harcanarak 27/10/2011 tarihinde tamamlanmıştır.

Şanlıurfa Merkez Hacı Lütfullah Camii

Harran kapısının 50 m. güneyinde ve şehir surlarının dışında yer alır. Şehir kapısının kapalı olduğu şırada şehre gelen yolcular için yapılmıştır. İnşa tarihi bilinmemektedir.

Cami mekânına açılan iki kapıdan doğuda olanının üzerindeki kitabede, H.1133/M.1720 tarihinde Mustafa oğlu Hacı Abdurrahman Efendi tarafından onarıldığı yazılıdır. Mevlana el-Hac Abdurrahman Efendi b. Mustafa Çelebi H.1137/M.1724 tarihli vakfiyesinde; bu onarımı "Harran kapı haricinde iki büyük kubbe üzerine bir camii şerif inşa ettim" cümlesi ile belirtmiştir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27/08/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları yaklaşık 360.000,00 TL harcanarak 28/10/2011 tarihinde tamamlanmıştır.

Şanlıurfa Merkez Şeyh Mesud Türbesi

Şanlıurfa'daki türbelerin en eski tarihlisi olan bu yapı, aslında dört eyvanlı kapalı Selçuklu medreseleri tarzında inşa edilmiş bir medrese yapısıdır. Doğudaki eyvanın alt kısmındaki odada Şeyh Mesut'un mezarı, eyvan içersinde de sandukası bulunmaktadır. Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden biri olduğu sanılmaktadır. Nişabur'dan Anadolu'ya gelerek halka İslamiyeti öğretmekle görevlendirilmiştir. Uzun yıllar Urfa'da Müslümanlığa hizmet etmiş evliyadandır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27/08/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları yaklaşık 400.000,00 TL harcanarak 30/12/201 î tarihinde tamamlanmıştır. Çevre düzenlemesi de yapılarak Şanlıurfa dini turizmine kazandırılmıştır.

Şanlıurfa Merkez Şeyh Salih Türbesi

Eski Et-Balık Kurumu'nun hemen batısında olup önünden yol geçmektedir. Eski sur duvarları arasında bulunan mezarına birkaç merdivenle çıkılır. Halk arasında, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin manevi evladı olarak tanınan Şeyh Ebu Salih'in asıl adı ve yaşadığı dönem bilinmemektedir.

Halk tarafından ziyaret edilen Şeyh Ebu Salih'in, darda kalan Müslümanların imdadına Allah'ın izniyle yetiştiğine inanılmaktadır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27/08/2010 tarihinde başlatılan onarım çalışmaları yaklaşık 18.000,00 TL harcanarak 3Ö/12/2011 tarihinde tamamlanmıştır." Bölge Müdürü Tüysüz yeni projelerle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.