E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

Diyarbakır'da GAP Toplantısı

Kalkınma Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İlhan Karakoyun ile birlikte GAP'ın son durumu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

DİYARBAKIR - Kalkınma Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2010 yılı fiyatlarıyla 42 milyar lira finansman ihtiyacı bulunan Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) 2010 yılı sonuna kadar 33,7 milyar lira harcandığını, böylece nakdi gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Kalkınma Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İlhan Karakoyun ile birlikte GAP'ın son durumu ile ilgili bir basm toplantısı düzenledi. Çeşitli açılışlar ve incelemeler için Diyarbakır'a gelen Mehmet Ceylan, 2008 yıhnda hazırladıkları eylem planı ile GAP'a ayrılan ödeneği iki katma çıkardıklarını belirterek, "Daha önce kamu yatırımlarının yüzde 7'sini alan proje artık yüzde 14'ünü alıyor. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında kamu kaynaklarından bölgenin aldığı pay yüzde 50 daha fazla" dedi.

2010 yılı fiyatlarıyla 42 milyar lira finansman ihtiyacı bulunan GAP'ta 2010 yılı sonuna kadar 33,7 milyar lira harcandığını, böylece nakdi gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını belirten Ceylan, bölgede 10 hidroelektrik santralin tamamlandığını, enerji yatırmılarında yüzde 74'e ulaşıldığını ifade etti. Ceylan, 2011 yılı Ekim sonuna kadar bu santrallerden 351,5 milyar kilovat saat elektrik elde edildiğmi, bunun da yaklaşık değerinin 21,1 milyar doları bulduğunu anlattı.

GAP'ta tamamlanan baraj sayısının 15'e ulaştığmı vurgulayan Ceylan, GAP'ta sulamaya açılan tarım arazisinin ise 340 biıı 535 hektarı bulduğunu, fiziki olarak sulama projelerinin yüzde 18,7'sinin işletilmekte olduğunu kaydetti.

Bölgedeki 9 ilin Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu barındırdığını, toprakta da bu oranm aynı olduğunu ifade eden Ceylan, sulanabilir arazi bakımmdan ise yüzde 20 gibi büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Su kaynaklarının yüzde 27'sinin de yine bölgede bulunduğunu anlatan Ceylan, "Yatırmalarla birlikte bölgedeki göç hareketleri de azaldığı. Ayrıca istihdam artışına da bölge daha yüksek oranda katıldı" dedi.

Ceylan, 2010 yılında gerçekleşen istihdam rakamlarındaki artıştan GAP bölgesinin yüzde 16,5 oranında pay aldığına dikkat çekti. Mehmet Ceylan böylece, bölgede işsizlik oranının yüzde 17.4'ten yüzde 12.4'e çekilmiş olduğunu kaydetti. Önceki yülarda ihracatı 1 milyar doları bulmayan ve cari açık veren GAP bölgesinin şimdilerde ihracatının 5 müyar doları geçtiğini ve cari fazla verdiğini dile getiren Ceylan, 2008 yılında uygulanmaya başlayan eylem planında 300'iin üzerinde proje ve faaliyet bulunduğunu vurguladı.

Mehmet Ceylan söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008-2012 döneminde 2008 yılı fiyatlarıyla toplam 26,7 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bu tutarın 4,9 milyar liralık kısmının merkezi bütçe dışından karşılandığmı anlattı. 1990-2007 dönemi itibariyle GAP bölgesindeki yatırımlara kamu kaynaklarından yılda ortalama yüzde 7 pay ayrıldığını hatırlatan Ceylan, 2008 yılında sağlanan ek kaynakla bu oranın yüzde 12'ye yükseltildiğini, 2009 yılında bölgede yatırımlara 3,1 milyar lira, 2010 yılında 4 milyar lira, bu yıl ise 4,3 milyar lira kaynak aktarıldığını, bu rakamın önümüzdeki yıl 5 milyar lira civarında öngörüldüğünü belirti.

Ceylan konuşmasının sonunda bölgede yaşanan terör olaylarına da değinerek, "Arkadaşlar biliyorsunuz bölgede bazı terör olayları cereyan etmektedir. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum İd en kısa zamanda bu terör olaylarının bitmesiyle bu bölgedeki kalkınma hızlanacak, 3 katma çıkacaktır" dedi.

Mayınlı arazilerin temizlenmesi konusunda soruya ise Ceylan, "Mayınlı araziler 2014 yılına kadar temizlenmiş olacaktır. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekli çalışmayı yürütüyor" şeklinde cevap verdi.