E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan


Değerli davetliler,

Şimdi de, yeni bir eylem planını uygulamaya koyuyor, başta Doğu ve Güneydoğu illerimiz olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerini etkileyecek bir kalkınma hamlesini bugün buradan başlatıyoruz.

Türkiye'nin en büyük ve Dünya'nın sayılı projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi , 1,8 milyon hektar alanın sulanmasını, tarımda ürün çeşitliliğinin artırılmasını, yılda 27 milyar kilovat-saat elektrik üretiminin sağlanmasını, kişi başı gelirin % 209 artmasını ve toplamda 3,8 milyon kişiye iş imkanının sağlanmasını öngörüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi; kaynak sıkıntıları, siyasi istikrarsızlıklar, ekonomik krizler, Körfez bölgesinde yaşanan istikrarsız ortam gibi engeller nedeniyle bugüne kadar öngörüldüğü ölçüde başarılı olamamıştır.

Şu anda Güneydoğu Anadolu Projesi'nde neredeyiz?

Güneydoğu Anadolu Projesi için 2007 sonuna kadar, tahmini olarak 25,6 milyar YTL harcama yapıldı. Yani 25,6 katrilyon.

Projede nakdi gerçekleşme oranı yüzde 62,2 düzeyinde.

1990-2007 dönemi itibarıyla yani 17 yılda GAP'a kamu yatırım kaynaklarından yılda ortalama % 7 civarında pay ayrıldı.

Bu yıl, 2008 yılında GAP Eylem Planı kapsamında bizim tahsis ettiğimiz 1 katrilyon ek ödenek ile GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payını yüzde 12 seviyesine yükseltiyoruz.

Bu pay da tarihi bir orana işaret ediyor.

GAP Bölgesi'nde 2008 yılı itibarıyla toplam 272.972 hektar alan sulamaya açılmıştır.

99.518 hektarlık alanda da halen sulama şebeke inşaatı devam etmektedir.

Fiziki gerçekleşme açısından, sulama projelerinin sadece yüzde 15'i işletmede, yüzde 5'i inşaat halinde, dikkat ediniz, yüzde 80'i ise hala planlama aşamasındadır.

Değerli katılımcılar,

Hükümet olarak, bölgenin sorunlarının çözümünde en etkili araç olduğuna inandığımız Güneydoğu Anadolu Projesi'ne özel bir önem verdik.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tamamlanması kararını aldık ve GAP Eylem Planı çalışmalarını başlattık.

Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesini GAP ile birlikte ele aldık.

Eylem Planını oluştururken, bölge illerdeki yerel temsilcilerinin görüş ve önerilerine özel önem verdik.

Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki her ilde Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantıları yapıldı, yerel katılımcıların talep ve önerileri belirlendi.

Bölgenin her ilinde durum tespiti ve detaylı analizler yaptık.

Bu amaçla, bölgede görev yapan kamu yöneticilerinin, yerel meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, il milletvekillerinin gayretleri ve bundan sonrada takibi bizim için çok önemlidir.